Between Two Crossings (2018) – Yasser Murtaja

21 March 2024 | 20.00

43 minutes | OV-AR st EN (Arabic language, English subtitles)
English below // Texte français en bas

Nederlands:
In de documentaire “Between Two Crossings” volgen we de reis van een Palestijnse student uit Gaza, Nour, die een beurs heeft gekregen om te studeren aan Portland State University in de Verenigde Staten. Om daar te kunnen komen moet Nour op de een of andere manier voorbij de Gazaanse grensposten zien te komen die het piepkleine stukje land van de rest van de wereld gescheiden houden; oftewel Erez Checkpoint, gecontroleerd door Israël, of Rafah Crossing, dat onder Egyptisch beheer is.

Op haarscherpe wijze toont deze documentaire hoe zeer de bewegingsvrijheid van Gazanen al tientallen jaren is ingeperkt. Het lot van de alledaagse mensen, hun frustraties en zorgen omtrent het wel of niet kunnen oversteken van de grens wordt op humaniserende wijze in beeld gebracht.

Over de makers:
Regisseur Yassir Murtaja (1987–2018) was een Palestijnse journalist en filmmaker uit Gaza. Hij werd in 2018 doodgeschoten door een Israelische scherpschutter terwijl hij verslag deed van de Great March of Return, een protestmars bij de grensmuren van Gaza. Yasser’s laatste Facebook-status ging postuum de hele wereld over: hij had op zijn profiel geschreven dat hij ooit wenste Gaza (en de wereld) te kunnen zien vanuit het raampje van een vliegtuig.

Co-regisseur Rushdi Al-Sarraj was Yassir’s beste vriend en partner. Hij is op 22 oktober 2023 in Gaza gedood door een gerichte bom van een Israëlisch oorlogsvliegtuig. De bom werd op zijn huis gegooid.

Yassir en Rushdi hebben samen hard gewerkt aan het oprichten van mediabedrijf Ain Media. We delen deze film dan ook in hun nagedachtenis.

Ongefilterd nagesprek met Palettes of Palestine
Na afloop van de filmvertoning organiseren Palettes of Palestine en Hani Mortaja een paneldiscussie. Hani Mortaja is een Palestijnse fotograaf en was bevriend met de regisseurs. De afwezigheid van de regisseurs, die als martelaren zijn gestorven, spreekt boekdelen; desalniettemin nodigen we in hun plaats Gazanen uit om hun ervaringen te delen met grenscontroles en het leven in Gaza. We hebben allemaal moeilijke dingen meegemaakt; dit is de kans voor het publiek om vragen te stellen of een open gesprek met de Palestijnse gemeenschap aan te gaan, gefaciliteerd door Palettes of Palestine. Laten we samen een safe space vormen voor open dialoog om deze heftige gesprekken samen te kunnen voeren.

English:
Between Two Crossings is a documentary that follows the journey of a Palestinian student from Gaza, Nour, who had a scholarship to enrol in Portland State University in the United States. In order to be there, Nour struggled to find a way to travel through the only two gates separating the Gaza Strip from the rest of the world: Erez Checkpoint, controlled by Israel; and Rafah Crossing, controlled by Egypt.

The documentary is a presentation of the extreme restrictions of freedom of movement that Gaza has endured for decades and shines a humanizing spotlight on everyday people navigating the anxiety of waiting and attempting to cross the border. 

The documentary will be introduced with a talk by Palettes of Palestine.

About the filmmakers:
Director Yassir Murtaja was a Palestinian journalist and filmmaker from Gaza. He was shot and killed by an Israeli sniper while covering the protest of the Great March of Return on April 6, 2018. Many people around the world witnessed Yassir’s wish before he died through his Facebook status: that one day he wanted to be able to see Gaza and the world from the window of an airplane.

Co-Director Rushdi Al-Sarraj was Yassir’s best friend and partner. He was killed in Gaza on October 22, 2023,  by a targeted bomb from an Israeli warplane, dropped on his house.

Yassir and Rushdi both started and worked hard on a media production company called Ain Media. We share this film in honor of their memory.

Unfiltered conversation with Palettes of Palestine
Following the film screening, there will be a panel discussion hosted by Palettes of Palestine and Hani Mortaja, Palestinian photographer and friend of directors of Ain Media. The absence of the martyred film directors speaks loudly, yet we’ll be inviting Gazans to speak directly about their experience in crossings and life in Gaza. We’ve all experienced difficulty in addressing certain topics, this is your chance to ask questions anonymously or have an open conversation with the Palestinian community, facilitated by Palettes of Palestine. Let’s create a safe space for open dialogue to tackle these loaded conversations together.

Français:
“Between Two Crossings” est un documentaire qui suit le voyage d’une étudiante palestinienne de Gaza, Nour, qui avait reçu une bourse d’étude de l’Université d’État de Portland aux États-Unis. Pour se rendre, Nour fait face à plusieurs épreuves pour trouver un moyen de sortir de Gaza par un des deux barrages qui séparent la bande de Gaza du reste du monde : Le point de contrôle d’Erez, contrôlé par Israël, et le point de passage de Rafah, contrôlé par l’Égypte. Ce documentaire a été réalisé par le journaliste et cinéaste palestinien de Gaza, Yasser Murtaja, qui a été tué par un sniper israélien alors qu’il couvrait la manifestation de la Grande Marche du Retour le 6 avril 2018.

Le documentaire sera introduit par une conférence de « Palettes de Palestine ».


Leave a Reply