Penthesilea: Queen of the Amazons (1974) – Laura Mulvey & Peter Wollen

8 May 2024 | 19.30

1hr 39 minutes | OV-EN (English language, no subtitles)
English below // Texte français en bas

Nederlands:
In Penthesilea, de eerste van zes films van Laura Mulvey en Peter Wollen, keren de makers duizenden jaren terug in de tijd om het mythische beeld van de amazone tegen het licht te houden. In de film komen een aantal kwesties aan bod, zoals deze vraag “vormt de amazone een zeldzaam beeld van een sterke vrouw of is deze figuur ontsproten aan de verbeelding van de man?” De film onderzoekt de complexiteit van dergelijke vragen, maar probeert niet om er concrete antwoorden op te vinden.

Laura Mulvey (1941) is een Britse filmtheoretica en regisseur. Ze studeerde aan het St Hilda’s College in Oxford en doceert momenteel film- en mediastudies aan de Universiteit van Londen. Haar belangrijkste essay, Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), werd gepubliceerd in het Britse tijdschrift Screen en zorgde er mee voor dat psychoanalytische en feministische perspectieven een plek veroverden in de filmtheorie. Mulvey maakte zes films in samenwerking met Peter Wollen, waaronder Penthesilea: Queen of the Amazons (1974) en Crystal Gazing (1984). Samen met Mark Lewis regisseerde ze twee films.

English:
Penthesilea, the first of six films made by Laura Mulvey and Peter Wollen, traverses thousands of years to look at the image of the Amazonian woman in myth. It asks, among other questions, is the Amazonian woman a rare strong female image or is she a figure derived from male fantasy? The film explores the complexities of such questions but does not seek any concrete answers.

Laura Mulvey (1941) is a British film theorist and director. She is a graduate of St Hilda’s College, Oxford, and currently teaches film and media studies at the University of London. Her major essay, Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), published in the British magazine Screen, played a leading role in introducing psychoanalytic and feminist perspectives into film theory. Mulvey made six films in collaboration with Peter Wollen, including Penthesilea: Queen of the Amazons (1974) and Crystal Gazing (1984), as well as two films with Mark Lewis.

Français:
Penthesilea, le premier des six films réalisés par Laura Mulvey et Peter Wollen, parcourt des milliers d’années pour se pencher sur l’image de l’Amazone dans les mythes. Une des questions entre autres est de savoir si l’Amazone est une image féminine forte rare ou si elle est une figure dérivée de la fantaisie masculine. Le film explore la complexité de ces questions, mais ne cherche pas de réponses concrètes.

Laura Mulvey (1941) est une théoricienne du cinéma et une réalisatrice britannique. Elle est diplômée du St Hilda’s College à Oxford et enseigne actuellement le cinéma et l’étude des médias à l’Université de Londres. Son principal essai, Plaisir visuel et cinéma narratif (1975), publié dans le magazine britannique Screen, a joué un rôle de premier plan dans l’introduction des perspectives psychanalytiques et féministes dans la théorie du cinéma. Mulvey a réalisé six films en collaboration avec Peter Wollen, dont Penthésilée : reine des Amazones (1974) et Crystal Gazing (1984), ainsi que deux films avec Mark Lewis.Leave a Reply