Winter Swimmers + Le Bus 27 – Bernadette Mergaerts, Evert De Maeyer, Emile Libois

19:30: Winter Swimmers – Bernadette Mergaerts & Evert De Maeyer
24 minutes | OV-GR st EN (Greek language, English subtitles)
English below // Texte français en bas

Nederlands:
Fotografe Bernadette Mergaerts publiceerde in 2021 het boek Flisvos over de winterzwemmers in Korfoe. Een van haar ‘notaboeken’ tijdens dit project bestond uit korte videofragmenten en geluidsopnames. In 2023 maakte ze hiermee samen met Evert De Maeyer de kortfilm: Winter Swimmers. De film is een poëtische wandeling en een ode aan de Ionische zee.

Français:
En 2021 la photographe Bernadette Mergaerts a publié le livre Flisvos sur les nageurs d’hiver de Corfou. L’un de ses « carnets de notes visuels » du projet était constitué de courts fragments de vidéos et d’enregistrements sonores. En 2023, elle réalise le court métrage

Winter Swimmers avec Evert De Maeyer. Le film est une promenade poétique et une ode à la mer Ionienne.

English:
In 2021 Photographer Bernadette Mergaerts published the book Flisvos about the winter swimmers of Corfu. One of her ‘visual notebooks’ of this project consisted of short video fragments and sound recordings. In 2023 she made the short film Winter Swimmers together with Evert De Maeyer. It is a poetic walk and an ode to the Ionian sea.

20:30: Le Bus 27 (2023) – Emile Libois
30 minutes | OV-FR st NLFR (French language, Dutch + French subtitles)
English below // Texte français en bas

Nederlands:
Didier bezoekt een museum. Terwijl hij de kunstwerken bestudeert, wordt hij overvallen door een vlaag inspiratie.. Als hij vervolgens in een bushokje moet wachten, wordt dit bushokje al snel een plek voor magische en onverwachte ontmoetingen.

BUS 27 is een sociocultureel project, waarbij de personages ook de makers zijn. De participanten werden aangemoedigd hun eigen scènes op touw te zetten, hun persoonlijkheden te tonen, hun stemmen te laten horen en hun dromen voor de toekomst te delen. In andere woorden: om hun visie op het leven te vertalen door middel van de filmcamera. Een van de participanten benoemde het als volgt: “Cinema is leven, maar het leven is een openluchtcinema.”

In improvisatiesessies met de participanten werden de scenario’s en dialogen bedacht. Elke acteur die je in beeld ziet, is dus ook mede-maker.

De film gaat over verandering, als een vlinder die uit zijn cocon kruipt en wegvliegt. Verandering gebeurt niet in een vacuüm, en het belang van sociaal contact – connecties tussen verschillende werelden en voorstellingsvermogens – wordt benadrukt. Het bushokje is een plek waar vreemden lief en leed kunnen delen, al is het maar tijdelijk.

English:
Didier visits a museum. While observing the artwork, he becomes inspired.. When he ends up at a bus stop, the many hours of waiting do not go idly by. Instead, the bus stop is transformed into a place of magical and unexpected encounters.

BUS 27 is a socio-cultural film project in which the subjects are also the filmmakers. They were encouraged to develop their projects, show their personalities, make their voices heard and share their dreams through film. In other words, to find a way to share their vision through a cinematic lens. To fictionalize their own stories and thus bring their reality to the viewer. To quote one of the participants during the improvisation sessions: “Cinema is life, but life is an open-air cinema”.

These aforementioned improvisation sessions is where the screenplay and dialogues were constructed. Every actor you see is also a co-writer.

The film is about change, like a butterfly emerging from its cocoon and flying away. But change doesn’t happen in a vacuum, and the importance of social contact, connections between different worlds and imaginations, is emphasized. The bus stop becomes the one location where strangers can share, just for a moment, their life with one another.

Français:
Didier visite un musée. En observant une oeuvre, il trouve un moyen de plonger dans les œuvres du musée. C’est comme ça qu’il finit par atterrir sous un abribus. Pendant les heures à attendre son bus, cet abribus sera un lieu de rencontres inattendues mais magiques.

Le Bus 27 est un film socio-culturel dans lequel l’équipe du film est cinéaste. Des cinéastes encouragés à développer leurs projets, leur personnalités, leurs voix et surtout leurs rêves à travers un film. Trouver un moyen de nous raconter leur vision de la réalité  à travers une fiction. Car comme l’a dit un des personnages pendant une improvisation: “Le cinéma c’est la vie, mais la vie c’est un cinéma à ciel ouvert”.

Le scénario et les dialogues ont été construits à partir d’exercices d’improvisation. Les acteurs sont donc co-scénaristes.

Le film parle du changement, du moment où le papillon sort de son cocon et s’envole. Ce changement, toujours avec l’idée en tête du contact social, l’idée de connecter différents mondes et imaginaires.

Comme l’abribus est le lieu où on partage, pour un moment seulement, sa vie avec la personne à côté de soi.


Leave a Reply